AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

70. YIL

5 MAYIS 1949

Avrupa Konseyini kuran Londra Antlaşması, Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık tarafından imzalandı.

8 AĞUSTOS 1949

Paul-Henri Spaak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ilk oturumuna başkanlık etti.

9 AĞUSTOS 1949

Yunanistan, Avrupa Konseyine üye 11. Devlet oldu.

11 AĞUSTOS 1949

Jacques Camille Paris ilk Genel Sekreter oldu.

7 MART 1950

İzlanda, Avrupa Konseyine üye 12. Devlet oldu.

13 NİSAN 1950

Türkiye, Avrupa Konseyine üye 13. Devlet oldu.

13 TEMMUZ 1950

Federal Almanya Cumhuriyeti Avrupa Konseyine katıldı ve 14. üye Devlet oldu.

11 AĞUSTOS 1950

1940’dan 1945’e kadar ve yine 1951’den 1955’e kadar Birleşik Krallık Başbakanı olan Winston Churchill, Parlamenterler Meclisine hitap etti.

4 KASIM 1950

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Roma’da imzalandı ve Avrupa’da insan haklarına saygıda yeni bir dönem başladı.

15 ARALIK 1951

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği ile Birleşmiş Milletler Sekreterliği arasında, iki kuruluş arasındaki ilişkilerin gelişmesine olanak tanıyan oldukça sınırlı bir çalışma anlaşması imzalandı.

10 EYLÜL 1952

Avrupa Konseyinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları hakkında genel anlaşma yürürlüğe girdi.

3 EYLÜL 1953

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

21 EYLÜL 1953

Léon Marchal, ikinci Genel Sekreter oldu

16 ARALIK 1954

Avrupa Konseyinin ilk sanat sergisi “İnsancıl Avrupa” / “L’Europe Humaniste”, Brüksel’deki Palais des Beaux-Arts’ta (Güzel Sanatlar Sarayı) açıldı.

19 ARALIK 1954

Kültürel çeşitlilik anlayışını geliştirmeyi ve bunu teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Kültür Sözleşmesi imzaya açıldı.

9 ARALIK 1955

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Avrupa Bayrağı kabul edildi.

16 NİSAN 1956

Avusturya, Avrupa Konseyine üye 15. Devlet oldu.

16 NİSAN 1956

Sosyal projelere destek sağlamak için Avrupa Konseyi Yeniden Yerleşim Fonu (bugünün Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası) kuruldu.

23 EKİM 1956

Sovyet kontrolüne karşı çıkmak için yapılan öğrenci protestosu Macar Ayaklanmasını başlattı.

12 OCAK 1957

Avrupa Yerel Yönetimler Konferansının (bugünkü Kongre) ilk oturumu

19 EYLÜL 1957

Lodovico Benvenuti, üçüncü Genel Sekreter oldu.

2 ARALIK 1957

İsrail Parlamentosu Knesset’e Parlamenterler Meclisi tarafından gözlemci statüsü tanındı.

1 OCAK 1958

Kişilerin Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Hareketine ilişkin Avrupa Anlaşması yürürlüğe girdi.

21 OCAK 1959

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilk üyeleri Avrupa Konseyi Danışma Meclisi tarafından seçildi.

21 OCAK 1959

Lord (Arnold Duncan) McNair, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilk Başkanı oldu.

23 ŞUBAT 1959

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk oturumunu gerçekleştirdi.

20 NİSAN 1959

Vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma sayesinde mültecilerin bir ülkeden diğerine geçebilmesi sağlandı.

14 KASIM 1960

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir bireysel başvurunun ardından ilk kararını verdi: Lawless/İrlanda.

24 MAYIS 1961

Kıbrıs, Avrupa Konseyine katılan 16. üye Devlet oldu.

18 EKİM 1961

Vatandaşların ekonomik ve sosyal haklarını koruyan Avrupa Sosyal Şartı kabul edildi.

17 ARALIK 1962

Otel İşletmecilerinin Konuklarının Mal Varlıklarına Yönelik Sorumluluklarına İlişkin Sözleşmenin imzaya açılması

6 MAYIS 1963

İsviçre Avrupa Konseyine katıldı ve 17. üye Devlet oldu.

15 MART 1964

Peter Smithers, üçüncü Genel Sekreter oldu.

17 MAYIS 1964

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyinin kuruluş yıldönümü olan 5 Mayıs’ın Avrupa Günü olarak kutlanmasına karar verdi.

22 TEMMUZ 1964

Avrupa Farmakopesi, herkes için güvenli ilaç sağlamak için yürürlüğe konuldu.

29 NİSAN 1965

Malta, Avrupa Konseyine katılan 18. üye Devlet oldu.

20 MAYIS 1965

René Cassin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ikinci Başkanı oldu.

29 HAZİRAN 1966

“Christina, İsveç Kraliçesi: Avrupa medeniyetinin bir kişiliği”, onbirinci Avrupa Konseyi Sanat Sergisi Stockholm Ulusal Müzesinde açıldı.

24 NİSAN 1967

Çocukların Evlat Edinilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin imzaya açılması

21 AĞUSTOS 1968

Sovyetler Birliği ve diğer Varşova Paktı üyeleri, kitlesel protestoları bastırmak ve liberal reformlara son vermek için Çekoslovakya’ya silahlı kuvvetler gönderdi.

27 EYLÜL 1968

Henri Rolin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üçüncü Başkanı oldu.

16 EYLÜL 1969

Peter Smithers, beşinci Genel Sekreter oldu.

12 ARALIK 1969

Yunanistan, askeri darbenin ardından üyelikten çıkarılmanın önüne geçmek için Avrupa Konseyinden çekildi.

7 MART 1970

Vatikan’a Avrupa Konseyi tarafından gözlemci statüsü tanındı.

5 MAYIS 1971

Sir Humphrey Waldock, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dördüncü Başkanı oldu.

12 OCAK 1972

Avrupa Konseyi, Beethoven’ın dokuzuncu senfonisinin dördüncü bölümü olan “Ode to Joy (Mutluluğa Övgü)” isimli eserini Avrupa Marşı olarak seçti.

15 MAYIS 1972

Avrupa Gençlik Vakfı kuruldu.

1 HAZİRAN 1972

Avrupa Gençlik Merkezi, Strazburg’da açıldı.

26 EKİM 1973

Cenazelerin Nakline İlişkin Anlaşma ile, cenazelerin uluslararası nakli için gerekli formaliteler, tek tip bir cenaze hizmeti olan “laissez-passer” aracılığıyla basitleştirildi.

25 NİSAN 1974

Portekiz’de askeri bir darbe olarak başlayan Karanfil Devrimi diktatörlüğe son verdi.

8 MAYIS 1974

Giorgio Balladore Pallieri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin beşinci Başkanı oldu.

17 EYLÜL 1974

Georg Kahn-Ackerman, göreve gelen altıncı Genel Sekreter oldu.

28 KASIM 1974

Yunanistan, askeri diktatörlüğün sona ermesinden ve demokrasinin yeniden inşasından sonra Avrupa Konseyine geri döndü.

20 KASIM 1975

Diktatör General Franco’nun ölümü, İspanya’nın demokrasiye geçişinin önünü açtı.

22 EYLÜL 1976

Portekiz, Avrupa Konseyine katılan 19. üye Devlet oldu.

28 OCAK 1977

Avrupa Konseyine ev sahipliği yapan Palais de l’Europe’un, Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing tarafından açılışı.

24 KASIM 1977

İspanya, Avrupa Konseyine katılan 20. üye Devlet oldu.

18 OCAK 1978

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından devletlerarası bir davada verilen ilk karar - İrlanda/Birleşik Krallık.

23 KASIM 1978

Lihtenştayn, Avrupa Konseyine katılan 21. üye Devlet oldu.

19 EYLÜL 1979

Yaban hayat ve doğal çevrenin korunmasına yönelik ilk uluslararası anlaşma olan Avrupa Yaban Hayatının ve Doğal Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi kabul edildi.

1 EKİM 1979

Franz Karasek, Avrupa Konseyinin yedinci Genel Sekreteri oldu.

27 MART 1980

Uyuşturucu bağımlılığı ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için Pompidou Grubu kuruldu.

17 EYLÜL 1980

Dayanışma Hareketi, Lech Wałęsa önderliğinde Gdansk tersanesinde kuruldu.

30 OCAK 1981

Gérard J. Wiarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin altıncı Başkanı oldu.

13 ARALIK 1981

General Jaruzelski’nin otoriter rejimi Polonya Halk Cumhuriyeti’nde sıkıyönetim uyguladı.

1 TEMMUZ 1982

Ateşli Silahların Bireyler Tarafından Satın Alınması ve Bulundurulmasının Kontrolüne İlişkin Sözleşme yürürlüğe girdi.

28 NİSAN 1983

Ölüm Cezasını kaldıran Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 No.lu Protokolü’nün imzaya açılması

1 EKİM 1984

Marcelino Oreja Aguirre, sekizinci Genel Sekreter oldu.

1 MART 1985

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 No.lu Protokolü, ölüm cezasının kaldırılmasını Avrupa Konseyi üyeliği için bir ön koşul haline getirdi.

30 MAYIS 1985

Rolv Ryssdal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yedinci Başkanı oldu.

1 EKİM 1985

Avrupa Konseyi, dünya çapında uygulanma potansiyeline sahip tek bağlayıcı uluslararası sözleşmeye dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğinin korunmasına öncülük etti.

1 KASIM 1985

Spor sahaları ve kalabalık kontrolüne yönelik daha sıkı kurallar getiren Spor Etkinliklerinde İzleyici Şiddeti ve Kötü Davranışlara İlişkin Avrupa Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

18 MART 1986

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin imzaya açılması

20 MART 1987

EUR-OPA anlaşması, büyük doğal ve teknik afetleri öngörmek, önlemek ve bunlara yapılacak müdahaleleri koordine etmek için yürürlüğe girdi.

1 EYLÜL 1988

Demokrasiyi yerel düzeyde güvence altına almak ve yerel yönetimlere karar yetkisi tanımak amacıyla Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yürürlüğe girdi. Bu, karar alma süreçlerini vatandaşlara olabildiğince yakınlaştırarak, yerindenlik ilkesini teşvik eden en eski yasal metinlerden biridir.

16 KASIM 1988

San Marino, Avrupa Konseyine katılan 22. üye Devlet oldu.

1 ŞUBAT 1989

Uzman ekiplerin özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerin tutuldukları yerleri ziyaret etmelerine imkân sağlayan İşkence ve İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleye Karşı Avrupa Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

5 MAYIS 1989

Finlandiya, Avrupa Konseyine katılan 23. üye Devlet oldu.

1 HAZİRAN 1989

Catherine Lalumière, dokuzuncu Genel Sekreter ve bu göreve gelen ilk kadın oldu.

6 TEMMUZ 1989

Mihail Gorbaçov, Parlamenterler Meclisinde yaptığı konuşmasında “ortak bir Avrupa evi” fikrini özetledi.

9 KASIM 1989

Doğu Alman hükümeti, Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının Batı Almanya ve Batı Berlin’i ziyaret edebileceğini duyurdu.

16 KASIM 1989

Lizbon merkezli Küresel Karşılıklı Bağımlılık ve Dayanışma Merkezi - daha yaygın adıyla “Kuzey-Güney Merkezi” - insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü evrensel değerlerini Avrupa kıtasının ötesine yaymak için harekete geçti.

25 ARALIK 1989

Nicolae Ceaușescu ve eşi, Romanya devriminin sonunda Târgoviște’de vuruldu.

29 ARALIK 1989

Václav Havel, Kadife Devriminin ülkedeki tek parti yönetimine son vermesinin ardından Çekoslovakya cumhurbaşkanı seçildi.

1 MART 1990

Ülkelerin sporda dopingle etkili bir şekilde mücadele etmek için birlikte çalışmasına imkân sağlayan Dopingle Mücadele Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

10 MAYIS 1990

1989-1992 yılları arasında Çekoslovakya Cumhurbaşkanı ve 1993-2003 yılları arasında Çek Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Václav Havel, Parlamenterler Meclisinde şöyle demiştir: “Daha iyi bir Avrupa’yı hayal etmeden daha iyi bir Avrupa’yı asla inşa edemeyiz.”

10 MAYIS 1990

Resmî olarak Hukuk Yoluyla Demokrasi İçin Avrupa Komisyonu olarak bilinen Venedik Komisyonu, ülkelerin Avrupa Konseyinin değerlerini kendi anayasalarına aktarmalarına yardımcı olmak için hukuk uzmanlarından oluşan bir danışma organı olarak kuruldu.

12 HAZİRAN 1990

Rusya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti, bir devlet olarak egemenliğini ilan etti ve Rusya’da anayasa reformu başladı.

3 EKİM 1990

Doğu ve Batı Almanya birleşti.

6 KASIM 1990

Macaristan 24. üye Devlet oldu ve bu, orta ve doğu Avrupa’dan ilk katılımdı.

8 KASIM 1990

Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Sözleşme imzaya açıldı. Bu Sözleşme, suç gelirlerine ilişkin soruşturmalarda ve suç gelirlerinin takibi ile zapt ve müsadere edilmesinde iş birliğini güçlendirdi.

11 ARALIK 1990

Arnavutluk’un Komünist partisi siyasal çoğulculuğa izin verdi.

25 HAZİRAN 1991

Slovenya, Yugoslavya Federasyonu’ndan ayrıldı.

26 KASIM 1991

Polonya, Avrupa Konseyine katılan 25. üye Devlet oldu.

7 MAYIS 1992

Bulgaristan, Avrupa Konseyine katılan 26. üye Devlet oldu.

15 ARALIK 1992

Avrupa’daki çeşitli görsel-işitsel pazarlar ve bunların finansmanı hakkında bilgi toplamak ve dağıtmak amacıyla Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi kuruldu.

1 OCAK 1993

Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı.

14 MAYIS 1993

Estonya, Avrupa Konseyine katılan 27. üye Devlet oldu.

14 MAYIS 1993

Litvanya, Avrupa Konseyine katılan 28. üye Devlet oldu.

14 MAYIS 1993

Slovenya, Avrupa Konseyine üye 29. Devlet oldu.

30 HAZİRAN 1993

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Konseyine katılan 30. üye Devlet oldu.

30 HAZİRAN 1993

Slovakya, Avrupa Konseyine katılan 31. üye Devlet oldu.

7 EKİM 1993

Romanya, Avrupa Konseyine katılan 32. üye Devlet oldu.

8 EKİM 1993

Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanlarının İlk Zirvesi

14 OCAK 1994

Kasabalara, şehirlere ve bölgelere söz hakkı verilmesi amacıyla Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi kuruldu.

22 MART 1994

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) ilk toplantısını yaptı. Komisyon, her türlü ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadelede uzmanlaşmıştır.

1 NİSAN 1994

Avrupa Sinematografik Ortak Yapım Sözleşmesi yürürlüğe girdi ve uzun metrajlı filmler, animasyon ve belgeseller için mali destek ile bağımsız film yapımcılığını teşvik etmek için Eurimages kuruldu.

1 HAZİRAN 1994

Daniel Tarschys, onuncu Genel Sekreter oldu.

10 KASIM 1994

Andorra, Avrupa Konseyine katılan 33. üye Devlet oldu.

10 ŞUBAT 1995

Letonya, Avrupa Konseyine katılan 34. üye Devlet oldu.

26 HAZİRAN 1995

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ev sahipliği yapan, İngiliz mimar Lord Richard Rogers tarafından inşa edilen İnsan Hakları binasının açılışı. Çek Cumhurbaşkanı Václav Havel katıldı.

13 TEMMUZ 1995

Arnavutluk, Avrupa Konseyine katılan 35. üye Devlet oldu.

13 TEMMUZ 1995

Moldova, Avrupa Konseyine katılan 36. üye Devlet oldu.

22 TEMMUZ 1995

Srebrenitsa’da 8.000’den fazla insan katledildi.

9 KASIM 1995

Ukrayna, Avrupa Konseyine katılan 37. üye Devlet oldu.

9 KASIM 1995

“Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti”, Avrupa Konseyine katılan 38. üye Devlet oldu.

7 ARALIK 1995

Amerika Birleşik Devletleri’ne gözlemci statüsü tanındı.

14 ARALIK 1995

Dayton Barış Mutabakatı Bosna Savaşını sonlandırdı.

15 ARALIK 1995

Avrupa Gençlik Merkezi, Macaristan’da açıldı.

28 ŞUBAT 1996

Rusya Federasyonu, Avrupa Konseyine üye 39. Devlet oldu.

3 NİSAN 1996

Kanada’ya gözlemci statüsü tanındı.

6 KASIM 1996

Hırvatistan, Avrupa Konseyine katılan 40. üye Devlet oldu.

20 KASIM 1996

Japonya’ya gözlemci statüsü tanındı.

31 MART 1997

Avrupa Konseyi topraklarındaki en son ölüm cezası infaz edildi. O tarihten bu yana infaz olmamıştır.

4 NİSAN 1997

Oviedo Anlaşması imzaya açıldı ve biyomedikal alanında insan haklarını korumak için uluslararası bağlayıcılığı olan tek anlaşma hâline geldi. 1998 yılında insan klonlama yasağını da içerecek şekilde değiştirildi.

10 EKİM 1997

İkinci Avrupa Konseyi Zirvesi

1 ŞUBAT 1998

Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle, ulusal azınlıklar, ayrımcılığa karşı koruma elde ettiler.

1 MART 1998

Avrupa’nın bölgesel ve azınlık dilleri, Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı’nın yürürlüğe girmesiyle koruma altına alındı.

24 MART 1998

Rudolf Bernhardt, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sekizinci Başkanı oldu.

10 NİSAN 1998

Kuzey İrlanda’daki “Sorunlara” son veren Hayırlı Cuma Anlaşması imzalandı.

1 KASIM 1998

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin işleyişi, kontrol mekanizmasını yeniden yapılandıran bir protokol ile kolaylaştırıldı. 1998’den beri tam zamanlı bir mahkeme olarak faaliyet göstermekte ve mahkemeye doğrudan bireysel başvuru yapılabilmektedir.

1 KASIM 1998

Luzius Wildhaber, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dokuzuncu Başkanı oldu.

27 NİSAN 1999

Gürcistan, Avrupa Konseyine katılan 41. üye Devlet oldu.

1 EYLÜL 1999

Walter Schwimmer, on birinci Genel Sekreter oldu.

15 EKİM 1999

Álvaro Gil-Robles, İlk İnsan Hakları Komiseri oldu.

1 ARALIK 1999

Meksika’ya gözlemci statüsü tanındı.

1 TEMMUZ 2000

Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuklara kendilerini etkileyen davalarda dinlenilme ve görüşlerini ifade etme hakkı tanıyarak, korunmalarını güçlendirdi.

4 KASIM 2000

Ayrımcılık ile ilgili genel bir yasak, imzaya açılan yeni bir protokol ile hayata geçti.

1 OCAK 2001

Avrupa, Avrupa Dilleri Yılı’nın başında hayata geçirilen Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı sayesinde, dil yeterliliğini ölçmek için ortak bir araca sahip oldu.

25 OCAK 2001

Azerbaycan, Avrupa Konseyine katılan 43. üye Devlet oldu.

25 OCAK 2001

Ermenistan, Avrupa Konseyine katılan 42. üye Devlet oldu.

24 NİSAN 2002

Bosna Hersek, Avrupa Konseyine katılan 44. üye Devlet oldu.

3 MAYIS 2002

Avrupa Konseyi, her koşulda ölüm cezasını yasaklayan bir protokolü kabul etti.

1 TEMMUZ 2002

Yolsuzlukla ilgili Ceza Hukuku Sözleşmesi, yolsuz uygulamaları suç saymakta ve kovuşturmalarda uluslararası iş birliğini geliştirmektedir.

3 NİSAN 2003

Sırbistan, Avrupa Konseyine katılan 45. üye Devlet oldu.

1 KASIM 2003

Yolsuzlukla ilgili Medeni Hukuk Sözleşmesi, hükümetlerin, yolsuzluktan zarar gören herkes için iç hukukta çözüm yolları sunmalarını gerektiren uluslararası kurallar getirmektedir.

19 KASIM 2003

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Konseyinde katılımcı statüsü tanındı.

23 KASIM 2003

Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze, Gül Devrimi protestolarının ardından istifa etti ve böylece, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin önünü açtı.

1 TEMMUZ 2004

Siber suçlarla mücadele için ilk ve tek uluslararası yasal anlaşma olan Budapeşte Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1 EYLÜL 2004

Terry Davis, 12. Genel Sekreter oldu.

5 EKİM 2004

Monako, Avrupa Konseyine katılan 46. üye Devlet oldu.

23 OCAK 2005

Viktor Yushchenko, Ukrayna’nın başkanı olarak göreve geldi.

16 MAYIS 2005

Avrupa Konseyinin 46 Devlet ve Hükümet Başkanının Üçüncü Zirvesi

1 NİSAN 2006

Thomas Hammarberg, İkinci İnsan Hakları Komiseri oldu.

3 HAZİRAN 2006

Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği dağıldı.

19 OCAK 2007

Jean-Paul Costa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 10. Başkanı oldu.

20 MART 2007

Avrupa İlaç Kalitesi ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü (EDQM) binasının açılışı.

11 MAYIS 2007

Karadağ, bağımsızlığını kazanmasının ardından, Avrupa Konseyine katılan 47. üye Devlet oldu.

1 HAZİRAN 2007

“Halkın kışkırtılmasını, yeni üye kazanılmasını ve eğitilmesinin suç sayılması ve mağdurların korunmalarına ve tazmin edilmelerine yönelik önlemler alınmasını sağlayan yeni bir sözleşme ile terörle mücadele güçlendirildi.”

25 EKİM 2007

Lanzarote Sözleşmesi, evde, ailede veya yurt dışında çocuğun cinsel istismarını suç hâline getiren ilk pan-Avrupa anlaşması olarak imzaya açıldı.

1 ŞUBAT 2008

Her türlü insan kaçakçılığıyla mücadele için, mağdurlara destek verilmesini, etkili soruşturma ve kovuşturma yapılmasını ve daha güçlü bir uluslararası iş birliğini vaat eden bir Sözleşme yürürlüğe girdi.

17 NİSAN 2008

Avrupa Konseyinin en yeni binası olan Agora hizmete açıldı.

1 MAYIS 2008

Hem kara para aklamanın önlenmesi ve kontrolünü hem de terörizmin finansmanını kapsayan ilk uluslararası anlaşma olan Varşova Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

7 MAYIS 2008

Avrupa Konseyi, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayalı, açık ve çeşitlilik barındıran toplumlara yönelik bir plan olarak “Kültürlerarası Diyalog Üzerine Beyaz Kitap”ın tanıtımını yaptı.

18 EYLÜL 2008

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10.000. kararını verdi.

1 EKİM 2009

Thorbjørn Jagland Avrupa Konseyinin on üçüncü Genel Sekreteri olarak göreve geldi.

1 HAZİRAN 2010

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uzun vadede etkin olmasını güvence altına almayı amaçlayan Sözleşme’nin 14 No.lu Protokolü yürürlüğe girdi.

28 EKİM 2011

Tıbbi ürünlerde sahtecilik yapılmasını ve halk sağlığını tehdit eden benzer suçları önlemeyi amaçlayan Tıbbi Suçlar Sözleşmesi imzaya açıldı.

4 KASIM 2011

Sör Nicolas Bratza, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin on birinci Başkanı oldu.

1 NİSAN 2012

Nils Muižnieks, üçüncü İnsan Hakları Komiseri oldu.

1 KASIM 2012

Dean Spielmann, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12. Başkanı oldu.

24 HAZİRAN 2014

Thorbjørn Jagland, yeniden genel sekreter olarak seçildi. Böylece, ilk kez bir genel sekreterin ikinci dönemi güvence altına alındı.

1 AĞUSTOS 2014

Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadele edilmesine ilişkin Sözleşme, kadınlara yönelik her türlü şiddeti durdurmayı amaçlayan geniş kapsamlı önlemlerle yürürlüğe girdi.

18 EYLÜL 2014

Avrupa Konseyi, şike ve yasa dışı spor bahislerini önlemek için Spor Müsabakalarında Manipülasyona ilişkin yeni bir Sözleşme’yi yürürlüğe koydu.

1 KASIM 2015

Guido Raimondi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin on üçüncü Başkanı oldu.

3 TEMMUZ 2016

Futbol Müsabakalarında ve Diğer Spor Etkinliklerinde Entegre Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımına Dair Sözleşme imzaya açıldı.

19 MAYIS 2017

Hırsızlık, kasten zarar verme, hukuka aykırı kazı yapma ve yasa dışı satış gibi dünya kültürel mirasını yok eden suçları durdurmak amacıyla yapılan ilk uluslararası anlaşma olan Kültür Varlıklarına Yönelik Suçlar Sözleşmesi imzaya açıldı.

1 MART 2018

Organ Ticaretine Karşı Avrupa Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1 NİSAN 2018

Dunja Mijatović, Avrupa Konseyinin dördüncü İnsan Hakları Komiseri olarak bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

1 AĞUSTOS 2018

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 16 No.lu Protokolü ile, ulusal mahkemelerin ilkesel konularda tavsiye görüşleri talep edebilmesinin önü açıldı.

21 EYLÜL 2018

Avrupa Konseyi, yapay zekanın insan hakları bakımından yarattığı tehdit ve fırsatları belirlemek amacıyla bir görev gücü kurdu.

5 MAYIS 2019

Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. Yıl Dönümü